De bevolking kan niet eindeloos blijven groeien 1

Telkens weer wordt een verkeerde gedachtegang gevolgd ten aanzien van de bevolkingspolitiek (NRC Handelsblad, 10 februari). De idee dat we de huidige bevolkingspiramide min of meer in stand moeten houden, is gericht op de korte of middellange termijn.

De bevolking, of het nu om die van Nederland of van de hele aarde gaat, kan niet eindeloos blijven groeien. Zij zal zich eens moeten stabiliseren, en misschien nog beter: krimpen. En die stabilisatie kan beter zo snel mogelijk tot stand worden gebracht, want doorgaande groei betekent een grotere aanslag op hulpbronnen, minder ruimte voor groen, meer verkeer enzovoort. Wij zullen moeten leren omgaan met een in aantal stabiele of zelfs krimpende bevolking.

    • A.M. Jacobsen