Betere resultaten autofabrikanten

frankfurt, 18 febr. De Europese autoindustrie meldt hogere winsten over 2005 dan over het jaar daarvoor. De industrie richt haar hoop op snellere modellen en nieuwe markten. De goede resultaten van de Europeanen staan in contrast met die van de Amerikaanse autoindustrie waar Ford en General Motors massale ontslagen hebben moeten doorvoeren en hebben gesneden in pensioenen. Volgens analisten is vooral de opkoemnde Oosteuropese markt gunstig voor de automakers in West-Europa.