Andere toetsen dan Cito,voor praktijkonderwijs

Het is het niet juist dat leerlingen die naar het vmbo of het praktijkonderwijs gaan, geen toetsen hoeven te maken. Behalve aan de Cito-eindtoets worden leerlingen namelijk aan nogal wat andere toetsen onderworpen om op het praktijkonderwijs of binnen LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) te worden toegelaten. In onze regio wordt bij alle leerlingen die aangemeld worden voor het vmbo of praktijkonderwijs het drempelonderzoek 678 verplicht afgenomen.

Als daaruit blijkt dat er leerachterstanden zijn, volgen ook nog een intelligentietest (GIVO of NIO) en testen om het sociaal-emotioneel functioneren van deze leerlingen (NVPJ en PMTK) te onderzoeken. Voor veel van deze leerlingen is deze gang van zaken uitermate frustrerend, omdat zij keer op keer geconfronteerd worden met toetsen die veel te moeilijk voor hen zijn.

Ik kan mij daarom goed voorstellen dat leerkrachten van groep 8 deze leerlingen een extra frustratie willen besparen en hen daarom niet ook nog een Cito-eindtoets laten maken.

Als het ministerie van Onderwijs en de Tweede Kamer zich uitspreken voor een eindtoets in groep 8, laat dat dan één toets zijn die niet alleen een schooladvies geeft, maar ook leerachterstanden en intelligentie meet, en daarmee al die andere toetsen overbodig maakt.

Daarnaast is het nog altijd zo dat de inspectie bij een bezoek aan een basisschool vraagt naar de Cito-scores. Basisscholen worden in het inspectierapport wel degelijk afgerekend op te lage scores. Ik was twee jaar geleden op een basisschool waar ze overgestapt waren van de Cito-eindtoets op een andere toets, die ook een schooladvies geeft. Volgens de leerkracht een verademing. Niet alleen wist de inspectie er niet goed raad mee, maar ook was hij verlost van ouders die met cd-rom’s en dergelijke hun kinderen tot een hogere score proberen te krijgen. Bovendien bleken de uitslagen van deze test zijn eigen adviezen te ondersteunen, misschien zelfs beter dan de Cito-eindtoets.

    • A. de Kock