Actie FNV tegen bedrijven met illegale rijders

FNV Bondgenoten begint rechtszaken tegen transportbedrijven wegens het illegaal inhuren van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. In afwachting daarvan heeft FNV contracten openbaar gemaakt van Nederlandse bedrijven met Oost-Europeanen, die de bond via een anonieme meldlijn heeft bemachtigd. De actie is gericht tegen een wetsvoorstel van het kabinet dat minder eisen stelt aan bedrijven die buitenlandse chauffeurs willen inhuren.

De vakbond heeft de aanklachten gisteren aangekondigd bij de presentatie van een onderzoek naar verboden constructies in de transportsector. Het onderzoek bevat de namen van circa vijfentwintig bedrijven die illegaal personeel zouden inhuren, alsmede kopieën van contracten. FNV bekijkt nog welke ondernemingen worden gedaagd.

Een woordvoerder zegt dat FNV tot de vergaande methode van naming and shaming heeft besloten 'omdat het bewijs wel héél overtuigend is'. De actie komt kort voordat de Tweede Kamer zich buigt over een nieuwe wet voor het goederenvervoer over de weg. Die moet het bedrijven gemakkelijker maken Oost-Europeanen in dienst te nemen.

FNV Bondgenoten zegt in totaal bij circa tachtig bedrijven overtredingen te hebben geconstateerd. Die kwamen aan het licht in december, toen de bond een telefoonlijn openstelde waar chauffeurs illegale praktijken konden melden.

FNV stelt dat bedrijven de Nederlandse CAO-bepalingen ontduiken door vestigingen in Oost-Europa te openen en daar Oost-Europese chauffeurs in te huren die vervolgens onder Oost-Europese arbeidsvoorwaarden in Nederland aan de slag gaan. Volgens FNV vallen deze chauffeurs echter onder de Nederlandse CAO. Ook huren veel bedrijven personeel in via uitzendbureaus die geen CAO toepassen, aldus FNV.

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie zijn vijftienhonderd Nederlandse chauffeursbanen verloren gegaan aan Oost-Europeanen, beweert FNV. De bond benadrukt voorstander te zijn van open grenzen, maar dan onder gelijke omstandigheden als Nederlanders. Op 1 mei besluit Nederland of het de bestaande restricties op de toelating van Oost-Europanen tot de arbeidsmarkt verlengt.

Bij de bedrijven gaat het onder meer om Vos Logistics in Oss, de grootste Nederlandse wegvervoerder, en Penske, behorend tot de top-tien ter wereld.