Splinterfractie in europarlement wil leden van Lega Nord royeren

Er is opnieuw ruzie binnen de eurosceptische fractie van het Europees Parlement. Het dagelijks bestuur van de fractie Onafhankelijkheid/Democratie, waarin veel volksvertegenwoordigers zitten die Europese integratie afwijzen, wil dat de Italiaanse Lega Nord uit de groep vertrekt. Komende dinsdag zal de fractie stemmen over het royeren van de vier europarlementariërs van Lega Nord.

De overige leden van de groep hebben het vertrouwen in de Italianen opgezegd na de acties van Lega Nord-minister Calderoni. Deze heeft naar aanleiding van de rel rond de Deense spotprenten over de profeet Mohammed T-shirts laten drukken en verspreiden met de omstreden cartoons. Met deze actie heeft Lega Nord de ethische en culturele waarden van moslims gekwetst, zo meent het dagelijks bestuur van de fractie waar de Italianen in het Europarlement onderdak hadden gevonden.

Het vertrek van Lega Nord zou betekenen dat de fractie Onafhankelijkheid/Democratie nog 29 leden overhoudt. Twee Nederlanders van de gecombineerde lijst van SGP en Christenunie maken deel uit van de fractie. Volgens Hans Blokland (Christenunie) heeft Calderoni 'duidelijk geprovoceerd'. Eerder probeerde Lega Nord vergeefs de film Submission van Theo van Gogh in het europarlement te vertonen.

De meeste leden van de fractie Onafhankelijkheid/Democratie zijn afkomstig van de Britse Onafhankelijkheidspartij die bij de laatste Europese verkiezingen elf zetels haalden. Hun aanvoerder Robert Kilroy scheidde zich al in een vroeg stadium van de rest af. Ook binnen de Poolse delegatie was sprake van een schisma. De Liga van Poolse Families telt nog zeven afgevaardigden. De andere drie zijn voor zichzelf begonnen.

De heterogene fractie Onafhankelijkheid/Democratie heeft als gemeenschappelijk doel verwerping van de Europese Grondwet.