Ramsj

James Trefil: Cassell’s laws of nature. Gebonden, Cassell 2002, 434 blz., van €42,95 voor €17,50. Scheltema Amsterdam

‘An A-Z of laws and principles governing the workings of our universe,’ luidt de ondertitel van Trefils uitstekende populair-wetenschappelijke boek op het terrein van de natuurkunde, scheikunde, astronomie, wiskunde, biologie en geofysica. Ruim tweehonderd onderwerpen komen aan de orde, waaronder DNA, het dopplereffect, zwarte gaten, de evolutietheorie, platentektoniek en fotosynthese. Opgezet en geïllustreerd als een klassiek schoolboek. Ook bij Scheltema: The alphabet van David Sacks, een onderhoudende speurtocht naar de oorsprong en verdere geschiedenis van de 26 letters van het Romeins-Europese alfabet. Van €15,95 voor €6,50.

Richard Holmes en Luc de Vos: Langs de velden van eer. Wandelingen langs slagvelden. Paperback, Van Buuren 1998, 245 blz., van €17,- voor €4,90. Donner Rotterdam

‘De fatale doorgang,’ noemde De Gaulle het gebied in Zuid-België en Noord-Frankrijk waar vijandelijke legers zo vaak probeerden door te stoten naar het hart van Frankrijk. Holmes en De Vos brengen acht veldslagen in kaart die zich daar de laatste twee eeuwen hebben afgespeeld, vanaf de slag bij Waterloo in 1815 tot aan de Duitse tegenaanval in de Ardennen in december 1944. Daartussen veel gevechten uit de Eerste Wereldoorlog, onder meer de tweede slag bij Ieper waarbij de Duitse troepen hun Franse tegenstanders bestookten met 180.000 kilo chloorgas. Duidelijke kaartjes en routebeschrijvingen.

Harold Bloom: Genius. A mosaic of one hundred exemplary creative minds. Paperback, Warner 2002, 814 blz., van €26,95 voor €9,75. Nayler & Co, Den Haag

Veelgeprezen boek met essays over honderd grootmeesters (en een enkele meesteres) uit de wereldliteratuur: Shakespeare, Cervantes, Proust, Goethe, Emily Brontë, Kafka, Dickens, Borges en (verrassend) Babel, om er enkele te noemen. De schrijvers zijn ingedeeld – een tikje geforceerd, af en toe – volgens de kabbalistische Sefirot: eigenschappen en kwaliteiten die aan God worden toegeschreven, zoals Hokmah (wijsheid) en Binah (intellect). Maar dat kan het leesplezier niet wegnemen.

Clé Lesger en Leo Noordegraaf (red.): Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Gebonden, Neha 1999, 723 blz., van €34,05 voor €9,50. Steven Sterk Utrecht

Bundel met precies 29 detailstudies over de verhouding tussen ondernemers en politici in de Noordelijke Nederlanden in (vooral) de zestiende en zeventiende eeuw. Een paar titels van bijdragen: ‘Scheepvaart en overheid omstreeks 1600’ (J.R. Bruijn), ‘Haarlems stadsbestuur in textiel’ (S. Colenbrander) en ‘De strijd om het dagelijks bier’ (F. Egmond). Uit dezelfde reeks is afkomstig: Kanalen van de koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw, van R. Filarski. Eveneens bij Steven Sterk, van €31,70 voor €9,50.

Geoffrey Perret: Jack Kennedy. Een leven als geen ander. Gebonden, Balans 2002, 454 blz., van €27,- voor €9,99. De Slegte

Na veertig jaar geheimhouding werden in 2000 de enorme Kennedy-archieven openbaar: stapels ingesproken cassettebanden uit het Witte Huis, de persoonlijke dagboeken van John (Jack, voor intimi) Kennedy, en talrijke brieven en documenten. ‘Een baaierd aan nieuwe gegevens’, aldus de flaptekst van Jack Kennedy, en het is die baaierd waarmee Perret grondig aan de slag is gegaan. Het resultaat is een veelzijdige biografie, met aandacht zowel voor de politieke loopbaan van Kennedy als voor zijn complexe privé-leven. Bij The American Book Center Amsterdam ligt een biografie van een andere beroemde Amerikaan in de ramsj: The Americanization of Benjamin Franklin, van Gordon Wood, een kleurrijk portret van de medeopsteller van de ‘Declaration of Independence’, én uitvinder van de bliksemafleider. Van €20,95 voor €6,95.

Deirdre Chetham: Before the deluge. The vanishing world of the Yangtze’s three gorges. Gebonden, Palgrave 2002, 296 blz., van €24,95 voor €7,50. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Liefdevol geschreven boek (en een beetje treurig, om niet te zeggen elegisch) over de natuur en de bevolking van het zogeheten Drie-kloven-gebied langs de Jangtsekiang, een gebied dat langzaam onder het stijgende water van de rivier zal verdwijnen als gevolg van de bouw van een hydro-elektrische dam. Daarmee zullen vijftienhonderd dorpen van de kaart geveegd worden, gepaard aan de evacuatie (nu al in volle gang) van meer dan een miljoen mensen.

Patricia Lovett: The British library companion to calligraphy, illumination & heraldry. Gebonden, The British library 2000, 320 blz., van €49,- voor €25,-. Roelants Nijmegen (024-3221734)

Gedegen handleiding in de kunst van het kalligraferen, het maken van miniaturen bij een tekst, en het ontwerpen van wapenschilden. Na een historische inleiding over onder meer middeleeuwse lettertypen, volgt het uitgebreide praktijkdeel: een overzicht van de tekenpennen die bij het kalligraferen gebruikt worden, de manier waarop je ze vasthoudt en beweegt, het zelf maken van verf en verguldsel, etc. Fraai geïllustreerd (en hoe kan het ook anders).

    • Henk Lagerwaard