PvdA: crèches niet door werkgevers laten betalen

Den Haag, 17 febr. Werkgevers hoeven niet meer meer mee te betalen aan kinderopvang. In plaats van de werkgeversbijdrage zou de overheid in totaal tweederde van de kosten van kinderopvang voor haar rekening moeten nemen en de ouders de rest. Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) dient volgende week een wetsvoorstel hiertoe in. De regering wil dat de werkgevers, de overheid en de ouders ieder één derde van de kosten betalen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) bereidt juist een wetsvoorstel voor om werkgevers te verplichten mee te betalen aan kinderopvang. Nu worden hier vaak in CAO`s afspraken over gemaakt, maar lang niet alle ouders krijgen een volwaardige bijdrage van hun werkgever. Hamer wil werkgevers niet langer laten meebetalen, omdat ze de loonkosten wil beperken. Ze denkt dat haar plan de overheid ongeveer een miljard euro zou kosten.