Oude documenten alsnog geheim

Het Zwolse college van B en W wil met terugwerkende kracht raadsstukken geheim verklaren. Het gaat om informatie die de afgelopen jaren onder geheimhouding is voorgelegd aan de raad, maar waarbij het college verzuimd heeft de geheimhouding door de raad te laten bekrachtigen.

Het bekrachtigen van geheime informatie in de eerstvolgende raadsvergadering is juridisch vereist, maar was volgens een woordvoerder van de gemeente niet gebruikelijk in de 'politieke cultuur in Zwolle'. Dit wordt pas sinds september vorig jaar gedaan.

De 105 stukken uit de afgelopen raadsperiode die het college alsnog geheim wil verklaren, hebben onder meer betrekking op nieuwbouw van het voetbalstadion van FC Zwolle. Volgens het college bevatten de stukken financiële details die de positie van Zwolle en de privacy van personen kunnen schaden.

De fracties van D66 en SP in de Zwolse gemeenteraad hebben grote moeite met het handelen van het college. D66-fractievoorzitter J. Zelle noemt het voorstel 'absurd' omdat de informatie de afgelopen jaren door het niet-bekrachtigen openbaar is geworden. 'De gemeente had de stukken desgevraagd aan burgers moeten verstrekken', zegt Zelle, indien zij een beroep hadden gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. De gemeente Zwolle bestrijdt dit en wordt gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens een VNG-woordvoerder zijn geheime stukken die niet door de raad bekrachtigd zijn, niet per definitie openbaar. De actie om met terugwerkende kracht geheimhouding op te leggen, noemt de VNG 'ongebruikelijk' maar wettelijk gezien mogelijk.

SP en D66 vinden dat het college had kunnen volstaan met een verzoek om terughoudend met de verstrekte informatie om te gaan. 'Wij hebben absoluut niet de bedoeling om de gemeente in een lastig parket te brengen', zegt M. Twisterling (SP). 'Maar een gemeente die zelf richting burgers heel strak is in het handhaven van regels moet niet met terugwerkende kracht een eigen fout herstellen.' Coalitiepartij CDA steunt het voorstel van het college, dat de raad op 27 februari zal bespreken.