CPB: premies zorg stijgen fors in 2007

De premies voor de ziektekostenverzekering zullen in 2007 met bijna 12 procent stijgen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze verwachting gemeld aan het kabinet, zo bevestigen ingewijden.

Dit jaar is de gemiddelde premie van de nieuwe basisverzekering op 1.038 euro uitgekomen. Volgens het Planbureau kan die volgend jaar oplopen tot 1.160 euro.

Eerder hadden de verzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, al gezegd dat Nederlanders rekening moeten houden met een premiestijging van 18 procent. Door de stevige concurrentie hebben zorgverzekeraars dit jaar de premie zo aantrekkelijk mogelijk proberen te houden om zo veel mogelijk klanten te trekken.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) gelooft de sombere voorspellingen niet. 'Verzekeraars zeggen mij dat ze de kosten eruit halen', zei hij eerder. Volgens hem maken verzekeraars juist winst door scherpe prijzen af te spreken met zorginstellingen.

Via de zorgtoeslag worden mensen met lage inkomens gecompenseerd voor de hogere zorgpremies. Midden- en hoge inkomens niet. Een hogere zorgtoeslag is een financiële tegenvaller voor het kabinet. Uit een debat tussen de Tweede Kamer en de ministers Hoogervorst en De Geus (Sociale Zaken, CDA), gisteren, bleek dat een meerderheid van de volksvertegenwoordigers wil dat het financiële voordeel dat bedrijven hebben door de invoering van het nieuwe zorgstelsel, terug hoort te gaan naar hun werknemers. De VVD-fractie vindt dit voorstel onzinnig.

CDA, PvdA, D66 en GroenLinks willen dat het kabinet hierover gaat praten met werkgevers en werknemers. Voor de rijksambtenaren zouden zelfs de cao-onderhandelingen heropend moeten worden, omdat gepensioneerde ambtenaren er nu bekaaid dreigen af te komen.

Voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari betaalden veel bedrijven een deel van de ziektekostenpremie van hun personeel. Daarover werden in cao's afspraken gemaakt. In het nieuwe zorgstelsel is sprake van een wettelijk verplichte werkgeversbijdrage in de ziektekosten van 6,5 procent van het bruto inkomen van de werknemer. Volgens CDA, PvdA, D66 en GroenLinks zijn bedrijven hierdoor vaak wat goedkoper uit dan voorheen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW bestrijdt dat werkgevers goedkoper uit zijn.