Correcties & aanvullingen

Zeggenschap Europa

Boven het artikel Meer zeggenschap over Europa (15 februari, pagina 6) stond alleen de naam van Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht te Leiden. Co-auteur is Bernhard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Portret Istanbul

Volgens het bijschrift onder een van de foto's bij het artikel Geloofshaat in Pakistan komt tot uitbarsting (10 februari, pagina 5) tonen vrouwen in de Turkse hoofdstad Istanbul een portret van Mohammeds kleinzoon. De foto is gemaakt in Istanbul, maar Ankara is de hoofdstad van Turkije. De beeltenis die de vrouwen op de foto meevoeren is niet die van Mohammeds kleinzoon Hoessein (Ibn Ali), maar van Mohammeds neef en schoonzoon Ali, de vader van Hoessein (Hz Ali).