Brieven (++)

Er ligt meer op het bord van OR dan CAO-overleg

In twee opiniebijdragen wordt ingegaan op een belangrijkere rol van ondernemingsraden bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden tijdens het CAO-overleg.

Jaap van Slooten breekt daarvoor een lans (3 februari) Rolf Middendorp en Guido van den Berg reageren (14 februari) met een pleidooi voor meer scholing van OR-leden door vakbonden of daaraan gelieerde organisaties.

Wat ik mis in beide betogen is het inzicht dat zo'n 20 procent van de Nederlandse werknemers niets met een CAO te maken heeft: voor die werknemers is geen CAO van kracht en gelden enkel en alleen de bedrijfseigen regelingen. Daar valt dus helemaal niets in een CAO te regelen. Logischerwijze zijn dit bedrijven in sectoren met een lage organisatiegraad, te laag om 'bewerkbaar' te zijn voor de vakbonden, bijvoorbeeld in delen van de zakelijke dienstverlening. In die bedrijven kunnen de belangen van werknemers op arbeidsvoorwaardelijk gebied dan ook niet opgepakt worden door de vakbonden: alles ligt per definitie geheel op het bord van de OR, die zal zijn eigen boontjes moeten doppen.

En niet alleen het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ook het meedenken, adviseren en meebeslissen over een fusie, een overname, een reorganisatie, een sociaal plan, een belangrijke investering, een nieuw beloningssysteem enz.: alles ligt bij die OR op het bord. Dat gaat nog wel even wat verder dan onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Elke OR heeft daarmee een rol te spelen en toegevoegde waarde te leveren in zo'n beetje alle wezenlijke beleidsbeslissingen. Dat lukt in de praktijk soms wel, soms niet, afhankelijk van de kwaliteit van de OR. Kortom, de focus in de twee artikelen op de rol van de OR in het CAO-overleg is te smal: er speelt veel meer.

Mr. Niek van Keulen

Tilburg

Baantjesjager

Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam wil een landelijke partij oprichten als hij minder dan tien zetels haalt in Rotterdam (15 februari). Ik voel me als Rotterdammer behoorlijk belazerd. Hij wil premier worden, zegt hij. Leuk om te weten dat hij voor zichzelf gaat, en niet voor Rotterdam. En daar moeten wij op gaan stemmen? Een baantjesjager?

Johan Brinkman

Rotterdam