Belgen

In zijn artikel Zijn de Belgen wel beter?' (Boeken 03.02.06) schrijft Frank Albers: Overigens zouden Nederlandse critici eens moeten ophouden om Belgisch en Vlaams op vaak erg irriterende manier door elkaar te gebruiken'. Het ontgaat de heer Albers kennelijk dat de wijze waarop België opgesplitst is in provincies en gewesten een zaak is die intern in een grote behoefte moge voorzien, maar voor de meeste niet-Belgen weinig betekenis heeft. Dit heeft niet noodzakelijkerwijs iets met gebrekkige culturele vorming te maken, maar veeleer met het perspectief van waaruit met iets beziet. Zo refereren Belgen, uit welk deel van het land ook afkomstig, massaal aan Nederlanders als Hollanders' - hetgeen veel onjuister is dan Vlamingen Belgen' te noemen.

    • Pim Henneman