'We moeten nu samenwerken om te voorkomen dat met de moslims gebeurt, wat er met de joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog'

Wat wil Wiegel? Ineens is de oerversie van Pim Fortuyn, de magistraat met de sigaar, de populistische sfinx en wat niet al omgetoverd tot heraut van de tolerantie en de gematigdheid, tot een pacifist die zoete broodjes wil bakken met de jihadisten.

Toegegeven, de VVD is een partij van tolerantie en dialoog, maar in deze uithoek had je Hans Wiegel niet verwacht.

Hij blonk altijd meer uit als carrièrist dan als filosoof, dus - wat wil Wiegel? Roept hij ons op de afgoden van bevriende staatshoofden niet te beledigen? Provoceert hij Ayaan Hirsi Ali? Beoogt hij iets wat met de moslimkwestie niets uitstaande heeft? Het zijn de dagen van de Babylonische spraakverwarring.

Allochtonen die sympathiseren met de VVD kiezen voor Wiegel en niet voor Hirsi Ali. Ze voelen zich door hem 'minder bedreigd' en 'met meer respect behandeld'. Werkt vrijheid van meningsuiting voor deze lieden te pijnlijk? Functioneert Wiegel in hun ogen als vriend of als censor?

Vragen.

We beseffen met schrik dat de teerling al is geworpen. Moslims zien de westerse wereld als een barbaarse wereld. Wanneer begon dat ooit? Waarom maakten onze politici er zo'n potje van? Hoe lang was iedereen al blind, inclusief de Wiegels en wijsneuzen van nu?

Laat ik nu hebben gedacht, met mijn stomme kop die onthoofding door het kromzwaard verdient, dat het er juist in de moslimwereld barbaars aan toegaat.

Ekmeleddin Ihsanoglu, de Turkse secretaris-generaal van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, vergeleek een dezer dagen de huidige internationale positie van de moslims met die van de joden voor de Tweede Wereldoorlog. Laat ik nu hebben gedacht, met mijn stomme kop, dat er juist op de straten van Jakarta en Peshawar, van Teheran en Istanboel met vergelding en uitroeiing wordt gedreigd en dat er in het westen grote vrees heerst voor de brandstapelgeilheid in die regionen.

Welke beschaving heeft het gemunt op welke beschaving? Waar zitten de barbaren precies? Is de profeet een barbaar? Is Hans Wiegel, die niemand ooit een boek zag lezen, het prototype van onze beschaving?

De aap die bij Wiegel uit de mouw komt is dat er aan de vrijheid van meningsuiting grenzen zijn. Welke grenzen? Grenzen die alleen de politici goed uitkomen?

De geweldigste bijdrage tot de Babylonische spraakverwarring leverde Ekmeleddin Ihsanoglu. Hij stelde minister Bot van Buitenlandse Zaken voor in de Nederlandse wet belediging van de profeet Mohammed gelijk te stellen met majesteitsschennis, het gebruik van nazisymbolen of het ontkennen van de holocaust. Niet alle uitgekookte types heten Wiegel.

Het is de religie, sufferd!

Mohammed als beschermd merk, net zo onaanrandbaar als de majesteit, de Hoge Veluwe, de holocaust en de sleutelbloem? Waar in dit rijtje verongelukte Jezus?

Zolang mohammedanen in hun maatschappij begrippen als ironie, omgekeerde wereld, advocaat van de duivel, karikatuur en Monty Python niet kennen blijft elke dialoog een illusie.

    • Gerrit Komrij