Verdonk boos over weblog v.d. Hoeven

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) wil morgen in de ministerraad uitleg van haar collega Van der Hoeven (Onderwijs, CDA ) over uitlatingen van haar over de kwestie-Taïda.

Van der Hoeven neemt het in haar weblog op voor de Kosovaarse vluchtelinge, die haar vwo-opleiding in Nederland wil afmaken. Verdonk weigerde tot twee keer toe om Taïda Pasic een verblijfsvergunning te geven.

De 18-jarige Taïda, die eerder met haar familie in Nederland woonde, moet van Verdonk het land uit. Het meisje keerde met een toeristenvisum terug naar Nederland en zit momenteel op het vwo in Winterswijk. Ze logeert bij een gastgezin. Eerder ontstond grote ophef over de wijze waarop de politie haar overbracht naar een detentiecentrum. De rechtbank in Groningen bepaalde later dat ze de procedure voor een verblijfsvergunning in vrijheid mag afwachten. Minister Verdonk beschuldigt Taïda van fraude bij het verkrijgen van haar verblijfsvergunning.

Op haar weblog schrijft Van der Hoeven: 'De voorbije weken ben ik van vele kanten bestookt met brieven en e-mails over de situatie van de Kosovaarse Taïda Pasic. Ik heb de briefschrijvers laten weten vanuit mijn verantwoordelijkheid als minister voor Onderwijs sympathiek te staan tegenover hun wens om Taïda in Nederland haar diploma te laten halen. Maar ik heb daarbij tegelijk aangegeven dat ik er geen enkele zeggenschap over heb. Uiteraard heb ik mijn collega Rita Verdonk, die er wél over gaat, nog eens geattendeerd op de kwestie. Maar zij is het, die namens het kabinet de besluiten neemt en ik zal me daar onder alle omstandigheden naar voegen.'

Verdonk reageerde gisteren geïrriteerd op dit schrijven. Ze zei dat Van der Hoeven het goed had begrepen: 'Ik ga erover.' Ze benadrukte dat ze niet van 'rollebollende ministers' houdt en dat ze van Van der Hoeven wil weten wat ze heeft bedoeld. Een woordvoerder van Van der Hoeven wil niet ingaan op de vraag waarom de minister het nodig achtte om het voor Taïda op te nemen.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde onlangs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning van Taïda opnieuw moet beoordelen. De IND komt binnenkort met een uitspraak. De dienst moet de scholiere eerst nog horen. Dat gebeurt uiterlijk 20 februari.