'Schuld Antillen niet saneren'

Het 'historische akkoord' dat minister-president Balkenende (CDA) en minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) vorig jaar november sloten met de regering van de Nederlandse Antillen staat ter discussie. Fractiewoordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer gaan niet akkoord met een door Balkenende en Pechtold toegezegde sanering van de schulden die meer dan 2,4 miljard euro bedragen.

Sanering van die schulden maakt onderdeel uit van afspraken over nieuwe bestuurlijke verhoudingen op de Antillen. De Antilliaanse landsregering wordt volgend jaar juni opgeheven en Curaçao en Sint Maarten worden autonome landen binnen het Koninkrijk, zo is de bedoeling.

Maar een meerderheid van CDA, VVD, LPF en SGP in de Tweede Kamer heeft Pechtold inmiddels laten weten dat er geen sprake kan zijn van Nederlandse toezeggingen over die schuldsanering als er van Antilliaanse zijde geen bereidheid is om financieel toezicht te accepteren en er geen sluitende garanties komen voor deugdelijk bestuur en adequate handhaving van de rechtsorde. Volgende week stemt de Tweede Kamer over een motie van die strekking die kan rekenen op een ruime meerderheid.

Deze week sloot de hele Eerste Kamer zich bij die voorwaarden aan. Rechtshandhaving, effectief financieel toezicht en deugdelijk bestuur zijn 'onlosmakelijk verbonden met de beoogde schuldsanering', aldus een motie.

Het Eerste-Kamerlid Lemstra (CDA) wil van Pechtold de garantie dat het in de toekomst onmogelijk wordt dat de Antillen weer zulke schulden opbouwen. Daarom moet het Koninkrijk meer bevoegdheden krijgen, onder meer op het gebied van de rechtsorde. Het Eerste-Kamerlid Schouw, partijgenoot van Pechtold, riep de minister op bepaalde vormen van onder curatele stelling niet uit te sluiten. Pechtold zei het daarmee eens te zijn.