`Rol voor burger in rechtspraak is onvermijdelijk`

Den Haag, 16 febr. De Nederlandse burger zal in de toekomst een grotere rol gaan spelen in de strafrechtspraak. Volgens de voorzitter van het college van procureurs-generaal, H. Brouwer, is dit op termijn een onvermijdelijke ontwikkeling. Brouwer zei dit vandaag op een bijeenkomst van de International Association of Prosecutors (IAP), een onafhankelijke organisatie van openbare aanklagers. Brouwer wees erop dat vormen van lekenrechtspraak in tal van landen in opmars zijn. Zo is in het recente verleden in Spanje en Rusland juryrechtspraak ingevoerd en zal Turkije spoedig volgen. In Nederland is de rol van de burger in het strafproces, in vergelijking met veel andere landen, minimaal.