Provincie hekelt rapport subsidies

De Algemene Rekenkamer gaat onzorgvuldig te werk bij haar beoordeling van de besteding van Europese subsidies in Nederland. Het controle-orgaan concludeert te snel dat hele Europese programma's niet deugen omdat goedkeurende accountantsverklaringen op onderdelen ontbreken. Bovendien biedt de Rekenkamer tijdens haar onderzoek onvoldoende gelegenheid tot hoor en wederhoor aan de provincies die veel van de gesubsidieerde EU-programma's uitvoeren.

Dat zegt gedeputeerde Dijksma (VVD, Europese Zaken) van Flevoland in een gesprek met deze krant. 'Met die onzorgvuldigheden draagt de Rekenkamer onnodig bij aan de heersende malaisestemming rond Europa.'

Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO), het overlegorgaan van de twaalf provincies, delen gedeputeerden in andere provincies de kritiek van Dijksma. 'Het is verbazingwekkend dat de Rekenkamer soms kritiek heeft op wat ze ziet als onregelmatigheden, maar niet op onderzoek uitgaat wat de oorzaken daarvan kunnen zijn', aldus de woordvoerster van het IPO. 'Er is geen contact tussen Rekenkamer en provincies.'

De Rekenkamer erkent bij de voorbereiding van het laatste rapport geen contact te hebben gehad met de provincies, en zich op informatie van de ministeries te hebben gebaseerd. 'Maar dat kwam omdat de Rekenkamer dit jaar geen diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de provinciale uitvoering van Europese programma's', aldus een woordvoerster.

Dijksma reageert op het EU-Trendrapport 2006 van de Rekenkamer dat een week geleden werd gepubliceerd. Net als bij vorige Trendrapporten constateert de Rekenkamer daarin grote tekortkomingen bij de financiële verantwoording door nationale en provinciale overheden van Europese uitgaven voor regionale en sociale programma's. Dijksma zegt zich niet in de kritiek van de Rekenkamer te herkennen. 'Ik kan rapporten met evaluaties van meetbare doelstellingen overleggen die vele malen dikker zijn dan het rapport van de Rekenkamer', zegt hij.

Ook minister Zalm (VVD, Financiën) moet het bij de gedeputeerde ontgelden. Die heeft dinsdag verklaard dat hij niet het gat zal vullen dat ontstaat door halvering van de regionale fondsen door Brussel in Nederland. Dijksma: 'Zalm had het steeds over het rondpompen van geld in Europa waar hij tegen was. Daarom wilde hij minder contributie betalen aan Brussel en vond hij verlaging van de Europese fondsen voor Nederland acceptabel. Nu komt echter de aap uit de mouw: Hij wilde doodgewoon op Europa te bezuinigen.'

    • Kees Versteegh