Premier: besturen is meer dan luisteren

Het vertrouwen van de burger in de overheid, de samenleving en in elkaar moet terug door meer duidelijkheid te bieden over de taken van de overheid. Dit zei premier Balkenende (CDA) vanmorgen tijdens een lezing in Amsterdam op het Festival der Bestuurskunde.

Balkenende zei: 'Een goed bestuurder luistert naar de burger, maar besturen is meer. Het is dan zijn taak om een beslissing te nemen in het publieke belang.' De premier bestreed daarmee het algemeen geldende beeld dat de kloof tussen overheid en burger groter is dan ooit. 'Burgers zitten bestuurders en politici dichter op de huid. Ze worden tegenwoordig meer dan ooit betrokken bij de politieke besluitvorming', zei hij in navolging van de publicist Jos van der Lans.

Balkenende zei ook de onderzoeken te kennen waaruit blijkt dat 82 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid haar houding ten opzichte van burgers drastisch moet veranderen. Maar hij vraagt zich af of de rol en taak van de verschillende overheden wel voldoende duidelijk gemaakt worden. 'We moeten glashelder maken wat kan en mag van de overheid verwacht worden? Met illusies wekken (...) win je geen vertrouwen.'

De premier benadrukte dat eenheid in de samenleving gevormd wordt 'door gemeenschappelijke kernwaarden'.

Cohen, die het festival opende, zei zich in te zetten om polarisering te voorkomen. Amsterdam heeft zich laten adviseren door een Amerikaanse hoogleraar. Deze adviseert een proces van discussie, respect en dialoog aan te gaan. Cohen zei dat langs die lijnen het debat in de stad gevoerd zal worden.