Perceptie moslims op Midden-Oostenbeleid VS

Heel goed, maar wel wat laat, gaat het hoofdartikel van NRC Handelsblad van 11 februari in op de perceptie van moslims op de motieven van het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid. Een beleid dat, blijkens een enquête, in Arabische landen wordt gezien als te zijn gericht op heerschappij over die regio ter beveiliging van olieaanvoer, de bescherming van Israël en de ondermijning van de islamitische wereld. Dit komt overeen met de grieven van Bin Laden en zijn Al-Qaeda. Daarnaast vindt men dat de 'afvallige' westers-heulende regionale machthebbers, de oliewinsten te weinig benutten voor de eigen bevolkingen.

In een vers uitgekomen rapport over Irak, concludeert de onafhankelijke International Crisis Group (ICG), dat de VS in Irak een vijand bestrijden die zij nauwelijks kennen en te simplistisch definiëren. Het verzuim om voldoende in beschouwing te nemen wat de opstandelingen beweegt, is verbazingwekkend en werkt contra-productief voor Washington, aldus de ICG. Dit verwijt geldt m.i. voor de gehele heilloze Global War on Terror. 'Nederland dient zich daar (i.c. Afghanistan, jwvw) voor te bereiden op het onberekenbare - wellicht zelfs het onvoorstelbare', stelt genoemd hoofdartikel omineus. Het denken over het onvoorstelbare moet echter aanvangen met een evaluatie van de drijfveren en doelstellingen van de tegenstander(s) ook buiten Afghanistan. En daar ontbreekt het tot nog toe aan: ken uw vijand, onderken zijn, wellicht deels terechte, motieven - en handel daarnaar.

    • J.J.W. van Waning den Haag