Lekker meebrullen

Het ingooien van ramen en het angst aanjagen van joden, homoseksuelen en anderen door jongeren kan niet worden getolereerd. Dat de Tweede Kamer na het zoveelste incident in Amsterdam daarover eens indringend wil spreken met de verantwoordelijke bewindspersonen is juist. Dat het parlement zich voor een groot deel op sleeptouw laat nemen door de uiterst rechtse eenpersoonsfractie van het Kamerlid Wilders (GroepWilders), zoals gisteravond gebeurde, is bedenkelijk. Wilders typeert de gevallen van geweldpleging, vernieling, bedreiging en vandalisme met het woord 'straatterreur'. De verdachten, meestal minderjarige jongens van Marokkaanse origine, bestempelt hij als criminelen. En als uiterste maatregel tegen de relschoppers stelt Wilders voor om, indien zij over een dubbele nationaliteit beschikken, hun de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en ze 'terug te sturen' naar Marokko. Bij minderjarige recidivisten zou deze 'ultieme sanctie' tevens dienen te worden toegepast op hun ouders. Wilders wordt hierin alleen bijgevallen door het geestverwante Kamerlid Nawijn (GroepNawijn).

Beide politici zullen zich mogelijk realiseren dat het 'terugzenden' van Nederlandse burgers naar een fictief land van herkomst alleen in de wereld van de retorica kan worden verwezenlijkt. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gaf ook aan dat zij voor een dergelijke maatregel 'geen mogelijkheden ziet'. Dit geldt overigens ook voor de wens van Wilders om 'straatcriminelen' een jaar op te sluiten in een 'heropvoedingskamp'. Het gaat hier om maatregelen uit een Wetboek van Strafrecht dat alleen aan de borreltafel bestaat. Het Nederlands strafrecht kent geen heropvoedingskampen, zoals minister Donner (Justitie, CDA) dan ook geduldig uitlegde.

De hyperbolen van Wilders laten zich verklaren door de naderende de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien zijn eigen politieke groepering lokaal niet is vertegenwoordigd, tracht Wilders in ieder geval zijn politieke concurrenten in de VVD schade toe te brengen door hen te ontmaskeren als slap en passief. De raadsverkiezingen als opmaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, mei volgend jaar, bezorgen ook de andere politieke partijen in de Tweede Kamer kennelijk zenuwen. De door Wilders gemunte term 'straatterreur' wordt moeiteloos overgenomen door partijen als CDA en VVD. Sterker: zij eisen op hoge toon dat het Kamerlid Vos (GroenLinks) datzelfde woord hanteert. Vos ging hier terecht niet op in. Het toepassen van termen uit het domein van de terreurbestrijding in het domein van de ordeverstoring klinkt flink in de kroeg, maar kan in de Kamer leiden tot ongelukken.

CDA en VVD kwamen met stoere voorstellen. Zo wil het Kamerlid Sterk (CDA) ouders 'bestraffen' die niet meewerken aan de 'verplichte opvoedingsondersteuning'. En Van Schijndel (VVD) heeft het over het instellen van een 'avondklok', ongetwijfeld naar Frans voorbeeld. Het valt te prijzen in de vier aanwezige bewindspersonen dat zij al dit soort doldrieste moties naar de prullenmand hebben verwezen. De indieners kan dat mogelijk niet eens schelen. Zij hebben lekker meegebruld in het koor van de papieren tijgers. Maar intussen hebben zij wel bijgedragen aan het verder aanscherpen van onderliggende spanningen in de grote steden. En dat is onverantwoordelijk.