Laster media niet in justitieregeling

BRUSSEL, 16 FEBR. - De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft besloten om aantijgingen van laster door de media niet te laten vallen onder een nieuwe regeling voor grensoverschrijdende schadevergoedingen. De commissie heeft daar woensdag toe besloten op grond van wijzigingsvoorstellen van het Europees Parlement. Door de eenwording van de EU zijn er steeds meer grensoverschrijdende civiele zaken, waarbij burgers elkaar of bedrijven aansprakelijk stellen in zaken waarbij er niets in contracten is vastgelegd. De discussie daarover loopt al enkele jaren. EU-lidstaten en Europees Parlement moeten zich nu buigen over het gewijzigde voorstel van Commissaris Frattini.