Kinderleed

Een Amsterdamse collega-dominee ging met een groepje jonge catechisanten naar een film over het Romeinse Rijk, ten tijde van de eerste generaties christenen. Alles werd in de stijl Ben Hur groots en zinderend op het doek gebracht.

Deze ds. kreeg spijt van zijn filmkeuze, toen in de arena te Rome christenen voor de leeuwen werden geworpen.

Hij overwoog snel met de hem toevertrouwde kinderen te vertrekken, om hun zielen niet nog meer te beschadigen.

Toen riep een heldere meisjesstem uit zijn groepje verontwaardigd: 'Mijnheer, dat kleine leeuwtje heeft nog haast niets gehad!'

    • Hans Greive