ING gooit raad van bestuur volledig om

Bank- en verzekeringsbedrijf ING vervangt drie van de zeven leden van de raad van bestuur door vier nieuwe, en jongere, leden. Onder de bestuurders die terugtreden is ook de Amerikaan F. Hubbell (54), die 'op eigen verzoek' terugtreedt en naar de Verenigde Staten zal terugkeren.

Dat heeft het concern vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Bestuursvoorzitter M. Tilmant is ervan overtuigd dat het nieuwe team genoeg capaciteiten en enthousiasme heeft om ING naar 'een succesvolle toekomst te leiden'.

Naast Hubbell vertrekt de twee jaar geleden benoemde H. Verkoren. Al eerder was bekend dat bestuurder A. Rinnooy Kan ING verlaat om voorzitter van de Sociaal-Economische Raad te worden, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Van de vier nieuw te benoemen bestuurders heeft er een de Amerikaanse en een de Belgische nationaliteit, en zijn er twee Nederlands.

Het concern behaalde vorig jaar een kwart hogere winst van 7,2 miljard euro, beduidend hoger dan analisten hadden voorspeld. In het laatste kwartaal van 2005 steeg de winst met ruim 30 procent tot 1,84 miljard euro.

De winstgroei komt vooral op het conto van het bankbedrijf. Daar steeg de nettowinst met 64 procent tot 3,94 miljard euro. De bank profiteerde wederom van een sterke groei bij internetbank ING Direct, al kwartalen achtereen een aanjager van de winst. Daarnaast hoefde ING nauwelijks geld aan de stroppenpot toe te voegen.

Bij de verzekeringstak van ING daalde de winst met 2 procent naar 3,27 miljard euro, voornamelijk doordat ING vorig jaar aanzienlijk minder aandelen verkocht dan in 2004 en zo minder winst boekte.

De nettowinst van ING werd afgelopen jaar gestuwd door eenmalige meevallers van per saldo 366 miljoen euro. Die kwamen voornamelijk uit boekwinsten op onderdelen die zijn verkocht. Dat is veel meer dan in 2004, toen eenmalige posten een plus van 55 miljoen euro opleverden.

Bestuursvoorzitter Tilmant zei in een toelichting dat de marktomstandigheden uitdagend blijven, mede door de aanhoudend lage rente.