EU-campagne energiebesparing

BRUSSEL, 16 FEBR. - Als alle Europese burgers hun thermostaat 1 graad lager zetten, kan de hele EU 5 procent minder schadelijke broeikasgassen uitstoten. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, gaat daarom in juni een grote reclame- en mediacampagne beginnen om burgers aan te zetten tot milieubesparingen. Daarbij hoort ook een oproep tot de aanschaf van spaarlampen. Europees commissaris Dimas (milieu) kondigde de campagne gisteren aan, exact een jaar nadat het Kyoto-verdrag in werking is getreden. Dimas kondigde ook een herziening van de Europese plannen voor de uitstoot van broeikasgassen aan. Volgend jaar begint een nieuwe onderhandelingsronde over de periode na 2012. De Griekse commissaris wil daar ook nadrukkelijk de schadelijke milieu-effecten van vliegtuigen bij betrekken.