EP vóór richtlijn diensten

Het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met de omstreden richtlijn die het mogelijk moet maken dat bedrijven uit de dienstensector (architecten, consultants, reisbureaus, bouwbedrijven ect) eenvoudiger in heel Europa aan de slag kunnen gaan. Tijdens een vaak chaotische stemming waarbij over meer dan 400 wijzigingsvoorstellen gestemd moest worden, bleken uiteindelijk 394 afgevaardigden voor, 215 tegen. Er waren 33 onthoudingen.

Het Europees Parlement heeft het aanvankelijke voorstel van toenmalig Europees Commissaris Bolkestein dat de grenzen rigoreus zou openstellen, aanzienlijk afgezwakt. Zo wordt niet meer uitgegaan van het land van oorsprong-beginsel, dat inhield dat bedrijven die over de grens hun diensten aanbieden dit kunnen doen volgens de in hun eigen land geldende regels. De vakbeweging vreesde daarom sociale dumping.

Lidstaten van de Unie kunnen nu alsnog hun eigen regels opleggen aan buitenlandse dienstverleners. Volgens de socialistische europarlementariër Evelyne Gebhardt is door de wijzigingen van het Parlement de neoliberale richtlijn omgebogen in een regeling die de mensen centraal stelt.

Nu is het nu aan de Commissie en de lidstaten een oordeel te vellen. De dienstenrichtlijn treedt op zijn vroegst in 2010 in werking.