De stemming

Roos prikt niet

Roos gaat maar heen en weer, zegt de stem. Iedere keer weet Roos het niet meer. Integratie? Gemeentelijke lasten? De roos die in beeld komt, zwabbert heen en weer, begeleid door een vrolijk melodietje. 'De VVD', zegt de stem, 'kiest wel. Kiest u de VVD?' De nieuwe televisiespot van de VVD gaat vooral over de PvdA. De sociaal-democraten, met de roos als symbool, heeft geen mening. Een ongebruikelijke campagnestrategie, zeker voor Nederlandse begrippen. Toch is het aanvallen van de PvdA het belangrijkste bestanddeel van de VVD-campagne. Fractieleider Jozias van Aartsen neemt in zijn toespraken uitgebreid de tijd voor de PvdA en de partijleider, Wouter Bos. De PvdA vindt niks en is niet vernieuwd, zegt hij. De PvdA reageert monter op de spot. 'Gratis reclame', zegt een woordvoerder. Vrijdagavond gaat de campagnespot van de PvdA de lucht in. Die zal alleen over de PvdA zelf gaan, zegt de woordvoerder. (GV)

Wet aan de Waal

Als een 'rechtse' stad als Rotterdam een eigen wet heeft, kan een 'linkse' stad als Nijmegen niet achterblijven, vindt GroenLinks. Tijdens een werkbezoek van Tweede-Kamerlid Femke Halsema aan de Waalstad is vandaag de Nijmegenwet gelanceerd. Projectontwikkelaars en andere commerciële bouwers moeten volgens GroenLinks verplicht worden een deel van hun 'overwinsten' af te staan aan gemeenten. Die moeten het geld vervolgens investeren in de sociale infrastructuur van de stad, zoals wijkvoorzieningen. De wet is volgens GroenLinks een 'positieve' tegenhanger van de 'negatieve' Rotterdamwet, die het gemeenten mogelijk maakt uitkeringsgerechtigden uit bepaalde wijken te weren. 'De Nijmegenwet biedt mensen een thuis, de Rotterdamwet sluit mensen uit', zegt de Nijmeegse fractievoorzitter Wouter van Eck. Het linkse college (GroenLinks, SP en PvdA) in Nijmegen heeft de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd in sociale voorzieningen. Met twee projecten zou Halsema vandaag nader kennis maken: daklozen helpen met het opruimen van zwerfvuil en voetballen met Marokkaanse jongeren. (MS)

Roze vrienden

Ja, ze zijn gay en daar schamen ze zich niet voor. Maar dat een onbekende 28 verkiezingsposters beplakte met de tekst 'Roze vrienden, stem Gemeentebelangen Delfzijl', daar was lijsttrekker Peter Godlieb niet echt blij mee. Vooral niet omdat het A4'tje precies de thema's bedekte waar de partij zich sterk voor maakt: werk, welzijn, milieu, gezondheid. De anonieme sympathisant had vermoedelijk het stemadvies in de Gaykrant gelezen, die traditiegetrouw een opsomming geeft van roze kandidaten. Daarin stond dat zowel lijsttrekker Godlieb als zijn partner, Lodewijk Meeter (nummer tien) homoseksueel zijn. 'Ach, de tekst was best vriendelijk', zegt Godlieb, 'en het is fantastisch dat iemand ons steunt, hoewel we er natuurlijk niet alleen voor gevoelsgenoten zijn, maar voor iedereen die ons programma aanspreekt.' De plakploeg moet nu bijna alle verkiezingsborden langs om nieuwe posters te plakken. 'Ja, die balen een beetje. Het is veel extra werk, omdat we een vrij uitgestrekte gemeente hebben met veel dorpen.' (KdM)

Aldus...

'We worden sowieso collega's, want één zetel halen we wel. Jullie ook.' (De Amsterdamse CDA-lijsttrekker Hester Maij gisteren tijdens een debat met Maarten van Poelgeest van GroenLinks)

'We gaan onze stinkende best doen, en we zijn vol optimisme. Want wij hebben Wouter. ' (Campagnedagboek Remco Pols Kandidaatraadslid PvdA, Amstelveen)

Moet je ontmoeten?

Komen de wegbezuinigde buurthuizen terug, in Amsterdam? Linkse lijsttrekkers debatteren.

Weinig lokale politici zullen in verkiezingstijd zeggen dat méér sociale voorzieningen in hun stad of dorp niet nodig zijn. In De Balie in Amsterdam werd er gisteren over gedebatteerd door lokale lijsttrekkers uit de hoofdstad. De VVD was er niet bij, dat maakte het extra lastig om van mening te verschillen over buurthuizen en sociale woningbouw.

Alleen GroenLinks-lijsttrekker Maarten van Poelgeest en kandidaat-gemeenteraadslid Arjen de Wolff van D66, die zijn lijsttrekker Ivar Manuel verving, deelden niet in de eensgezindheid. PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb, die de bijeenkomst opende, had gezegd dat het gemeentebestuur de afgelopen jaren fors had geïnvesteerd in infrastructuur.

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zei dat het nu tijd was voor de Amsterdammers. Van Poelgeest wilde weten waarom die de afgelopen vier jaar hadden moeten wachten. En was het echt de bedoeling van de PvdA dat buurthuizen die waren wegbezuinigd nu terugkwamen?

Asscher zei dat er 'inderdaad veel verdwenen was aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten'. Dat soort voorzieningen gold jarenlang als 'te soft'. 'Ik denk inderdaad dat we daar nu van terugkomen.'

Volgens Van Poelgeest was het belangrijker dat mensen elkaar groeten en elkaar kunnen aanspreken dan om zomaar buurthuizen neer te zetten. Maar de meeste mensen, zei hij, vinden het nu eenmaal het prettigst om om te gaan met mensen met hetzelfde opleidingsniveau. 'Ik denk dat je beter kunt investeren in opleiding dan in geconstrueerde plekken waar je elkaar móét ontmoeten.'

Van Poelgeest vond weer wel, net als de meeste anderen die aan het debat meededen, dat kerken, synagoges en moskeeën gebruikt kunnen worden om de sociale cohesie in de stad te versterken. Onzin, vond De Wolff van D66. Hij had niet het idee dat jongeren in een kerkelijk clubje leerden dat homoseksualiteit 'hartstikke goed' is of dat in moskeeën wordt uitgedragen dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn.

'Wij hebben als overheid de doelstelling om mensen hun eigen levensstijl te laten kiezen. Godsdienst speelt daarin geen rol', aldus De Wolff. (PdK)

    • Guus Valk
    • Petra de Koning
    • Martin Steenbeeke
    • Karin de Mik