Zoeken naar koper

Zoeken naar koper Kabul, 15 febr. Een Afghaanse jongen zoekt naar elektriciteitsdraad in een vuilnisbelt in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Het koper in de draden levert hem ongeveer 7 euro per maand op om zijn familie te onderhouden. Ondanks de vooruitgang die het land sinds de val van de Talibaan in 2001 kent, blijft Afghanistan arm en afhankelijk van hulp. Het gemiddelde jaarinkomen van een gezin is zo'n 650 euro. Foto AP Masood, an Afghan boy tries to melt a wire to get iron from it at a junk yard in Kabul, Afghanistan,Tuesday, Feb. 14, 2006. Ahmad earns $10 a month to help support his famliy. (AP Photo/Rafiq Maqbool) Associated Press