Vroegpensioen

De heer Don, 51 of 52 jaar oud, houdt op met werken. Hij gaat zich wijden aan mantelzorg. Later zoekt hij misschien een deeltijdbaan (9 februari). Hij kan zich dat financieel veroorloven; hij was Directeur van het Centraal Planbureau. Vervolgens verklaart hij zich niet alleen voor ontmoediging van vroegpensioenen, maar pleit hij ook voor het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Tsja...