Voldoende alternatieven voor kernenergie 2

Staatssecretaris Van Geel spreekt weer over een extra kerncentrale in Nederland. Hoe komt het toch dat de regering systematisch negeert dat er een fantastisch alternatief voor energiewinning bestaat? Minister Brinkhorst kent dit alternatief al jaren. Zijn optimisme over de mogelijkheden van olie, kolen, gas, windmolens en biomassa is onjuist en ongepast. Neem het energierapport `Nu voor Later` in 2005. Het negeert dat de vrijkomende CO2 hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de verontrustende klimaatverandering.

Het fantastisch alternatief betreft zonthermische krachtcentrales die al in Californië en Spanje bestaan. Deze beproefde techniek zet de `gratis` warmte van de zon om in elektriciteit. Zij verbruikt geen brandstof en stoot dus geen broeikasgassen uit. Als we een oppervlakte ter grootte van Frankrijk vol zouden zetten met deze centrales - te verdelen over de woestijnen in de wereld -, dan voorzien we de hele mensheid tot in lengte van dagen van energie.