Voldoende alternatieven voor kernenergie 1

Staatssecretaris Van Geel ziet de toepassing van kernenergie als een goede keuze om de doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te behalen (NRC Handelsblad, 13 februari). Daarbij reikt zijn horizon tot 2020. Logisch, want tot zover reiken ook de gemaakte afspraken. Stel dat dit kabinet erin slaagt om het eens te worden over de bouw van kerncentrales. Dan zullen die rond 2020 operationeel zijn en energie leveren tot ongeveer 2070. Welke andere bronnen van energieopwekking staan ons in die periode ter beschikking?

Kolen zijn er nog genoeg, maar dat levert bij verbranding een bijdrage aan de CO2-uitstoot.

Waterstof is een energiebron waar veel van verwacht wordt, maar de productie van waterstof kost nu nog te veel energie, en levert ook veel CO2 op. Kernfusie blijft voorlopig een belofte. Op zijn vroegst rond 2050 kan daarvan een bijdrage worden verwacht, als het ooit lukt. Windenergie is er volop, maar niet zoveel als eerder voor mogelijk werd gehouden. Zonne-energie kan een grote bijdrage gaan leveren. Een doorbraak in goedkope zonnecellen wordt rond 2020 verwacht, waarmee het werkelijk kan gaan concurreren met andere bronnen van energie. Zonnecellen kunnen ook worden ingezet voor de productie van waterstof.

Aardwarmte zal in de toekomst een grote bijdrage kunnen leveren aan verwarmen en koelen van huizen en gebouwen. Andere energiebronnen als biomassaconversie, golf- en waterkrachtcentrales zullen ook in de toekomst niet meer dan een kleine rol spelen.

En wat kunnen we bereiken als het geld voor een nieuwe kerncentrale wordt gebruikt voor onderzoek naar, en stimulering van andere energiebronnen, dan wel energiebesparing. Ik ben er niet tevreden mee als het debat over kernenergie wordt versmald tot de CO2-uitstoot in 2020. Dat doet geen recht aan de breedheid van de problematiek én van de mogelijkheden om langetermijnkeuzes te maken. Ikzelf ben pas bereid om in te stemmen met kenenergie als blijkt dat een kerncentrale voor de volledige levensduur ervan de beste keus zal zijn.