Van Geel: 15 procent CO2-reductie is minimum

Nederland moet in 2020 in eigen land “minimaal“ 15 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) gisteren gezegd bij de presentatie van een rapport over de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen in Den Haag.

Minder dan zo'n reductie is niet wenselijk, aldus Van Geel, omdat de EU-ministers eerder hebben verklaard te streven naar een reductie van 15 tot zelfs 30 procent. Van Geel: “Die 15 procent aan binnenlandse reductie is minimaal.“ Het streven naar een forse reductie in 2020 is des te noodzakelijker, aldus de staatssecretaris, omdat er zelfs al voor de huidige Kyoto-doelstelling, tot 2012, “tegenvallers“ zijn gemeld. “Die tegenvallers zitten bij buitenlandse reductieprojecten, en ook bij de transportsector die nu eenmaal moeilijk in de hand is te houden.“

Het rapport van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) stelt dat Nederland de 15 procent reductie kan halen tegen een jaarlijkse kostprijs van 1,4 miljard euro. Dan moet er niet alleen aan energiebesparing worden gedaan, maar ook CO2 worden opgeslagen in oude gasvelden, en moeten er kerncentrales worden gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 1.600 MegaWatt. Zonder kernenergie en CO2-opslag zou het klimaatbeleid jaarlijks 4,3 miljard euro kosten.

Van Geel bestrijdt de opvatting dat met alleen energiebesparing de klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald. Bovendien, aldus Van Geel, stuiten veel maatregelen om energie te besparen vaak op verzet. “Steeds opnieuw worden verschillende opties om allerlei redenen steeds geblokkeerd. We zullen keuzes moeten maken.“

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer nuanceerde de staatssecretaris gisteren zijn eerdere uitspraken over de bouw van nieuwe kerncentrales. Hij verwees naar de wijziging van de Kernenergiewet die nieuwe centrales mogelijk maakt. “De politiek bepaalt echter de randvoorwaarden en afhankelijk van hoe streng die zijn kan het nog jaren duren voor zo'n nieuwe centrale een feit is“, aldus Van Geel, die nog voor de zomer in een notitie zal aangeven wat de bedoeling is.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gaf in zijn antwoord aan dat uitbreiding van kernenergie voor het kabinet niet aan de orde is: “De inzet is besparing, duurzame energie en ondergrondse opslag van CO2.“