Scheiding tussen netbeheer en leverantie

Bij de politieke en maatschappelijke meningsvorming over de splitsing van energiebedrijven in producenten en netbeheerders worden belangrijke argumenten niet genoemd.

Bij gas is het probleem niet interessant, daarvoor is de gasvoorziening te eindig. Niet investeren in grote veranderingen dus. Het gaat om de elektriciteitsvoorziening, die hebben we nodig tot in lengte van jaren.

Dit brengt met zich mee dat er een veel grotere variatie zal moeten komen in - duurzame - energiebronnen voor elektriciteit.

Als gevolg daarvan zal er een veelheid van energieleveranciers komen, zoals huishoudelijke en bedrijfsmatige terugleveranciers, de grote bestaande Nederlandse en buitenlandse producenten, de zonne-energie van Jan Terlouw, zonnecollectoren op gebouwen, wind, water en vele andere. Alle voldoende duurzame bronnen zullen nodig zijn en een laagdrempelige, financieel aantrekkelijke toegang tot het net. Zonder een scheiding tussen het netbeheer en de leverantie komt hier niets van terecht, te veel conflicterende belangen.