Meer informatie voor burgemeester

Den Haag, 15 febr. Landelijke opsporings- en veiligheidsdiensten, zoals de AIVD, moeten burgemeesters beter en uitvoeriger informeren over hun onderzoeken naar radicalisering en islamitisch terrorisme binnen hun gemeenten. Burgemeesters moeten in principe kunnen beschikken over alle bij de centrale overheid aanwezige informatie over terrorisme en radicalisering. Dat adviseert een werkgroep, ingesteld door minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD).