Kritiek op De Geus van VVD en CDA

Den Haag, 15 febr. De coalitiefracties VVD en CDA leverden vandaag felle kritiek op het functioneren van het UWV. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) en zijn staatssecretaris Van Hoof (VVD) zijn verantwoordelijk voor het functioneren van socialezekerheidsorganisaties zoals UWV. De Tweede Kamer debatteerde over de hervorming van de sociale zekerheid die in 2002 begon en dit jaar afgerond had moeten zijn. Tweede-Kamerlid Van Dijk (CDA) vroeg zich af: ”Kan het UWV de huidige taken wel aan?” Kamerlid Van de Zande (VVD) zei ”moedeloos” te worden.