Koopkracht lijdt onder stijging van olieprijzen

De verbetering van de koopkracht waarop het kabinet dit jaar heeft ingezet, gaat deels verloren door de stijging van de olieprijzen. Dit blijkt uit vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB trekt de Nederlandse economie harder aan dan werd geraamd. De groei zal dit jaar een kwart procentpunt hoger uitkomen op 2,75 procent en volgend jaar op 3 procent. De koopkracht stijgt evenwel iets minder en zal dit jaar gemiddeld met 1 procent toenemen. Het CPB gaat uit van een olieprijs van 60 (was 55) dollar per vat.

Het financieringstekort van de overheid, dat in 2005 eindigde op 0,75 procent, loopt in 2006 op tot 1,2 procent. Dit wordt onder meer veroorzaakt door 1,5 miljard euro vooruitbetaalde belastingen van het bedrijfsleven, waardoor de inkomsten vorig jaar hoger en dit jaar lager uitvallen.

De daling van de werkloosheid, die vorig jaar begon, zet door. Dit jaar daalt volgens het CPB de werkloosheid met 40.000 en volgend jaar met 80.000 mensen. Het bruto binnenlandse product, het totaal van alle geproduceerde goederen en diensten, bedraagt 500 miljard euro.

hoofdartikel: pagina 7

koopkracht: pagina 17