Invoering oliebeurs Iran desastreus voor dollar

NRC Handelsblad stelt in een hoofdredactioneel commentaar op 8 februari dat de Iraanse regering de rel rond de spotprenten aangrijpt om de aandacht af te leiden van de vastgelopen onderhandelingen over haar vermeende nucleaire wapenprogramma.

Behalve dat het hoofdartikel foutief meldt dat de discussie hierover op initiatief van het IAEA is doorverwezen naar de Veiligheidsraad, het waren immers de lidstaten die tegen de wil van de top van het agentschap deze beslissing namen, is er nog iets opvallends aan het commentaar.

Waar NRC Handelsblad nu Iran, waarschijnlijk terecht, verwijt de rel aan te grijpen als afleidingsmanoeuvre, daar is de krant tot nu toe geheel voorbijgegaan aan het feit dat het juist die onderhandelingen zelf zijn die dienen als schijnbeweging in een geopolitiek spel.

Meer dan het vermeende kernwapenprogramma, vormt een ander gegeven momenteel een veel concretere bedreiging voor de VS en haar bondgenoten. De Iraanse regering staat op het punt een nieuwe oliebeurs te openen waar niet de dollar maar de euro als betaalmiddel zal fungeren. Eenzelfde stap nam Saddam Hussein. Invoering van zo`n oliebeurs zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de dollarkoers en daarmee voor veel, vooral westerse, economieën.

Het is eerder dit gevaar dan dat van een toekomstige Iraanse atoombom dat de achtergrond vormt voor de huidige escalatiepolitiek van de VS.