Grondwet als sociaal contract tussen burgers

Op de Nationale Conventie, die de kloof tussen burger en politiek moet dichten, is aanpassing van de Grondwet een cruciaal punt. Sophie van Bijsterveld meent dat de nieuwe constitutie moet aangeven wat Nederlanders bindt. Volgens Omar Ramadan moet de nieuwe Grondwet ook basale spelregels tussen burgers onderling formuleren. Wim Voermans betoogt dat vertrouwen van de burger in de politiek toeneemt als het nationale parlement meer betrokken wordt bij Europese wetgeving.

De Grondwet is een historisch document dat meer zegt over de ontstaansperiode dan heden en toekomst. Het is een juridisch anachronisme dat bol staat van de vrome exclamaties die niet worden gehandhaafd. De Grondwet is niet meer van deze tijd. Het moet een modern document worden. Ik wil een sociaal contract tussen burgers, in plaats van het geschrift over staatsinstellingen dat we nu kennen.

Omar Ramadan is lid van de Nationale Conventie en senior adviseur bij Radar, bureau voor sociale vraagstukken.

www.nrc.nl/opinie:

Jos de Beus en anderen “Doorbreek de vicieuze cirkel van ontevreden kiezers en onzekere gekozenen'

    • Omar Ramadan