Elektronisch volgen tbs'ers werkt niet

Elektronische volgsystemen die gps- en gsm-technieken gebruiken, zijn ongeschikt voor de bewaking van tbs'ers op verlof of jeugddelinquenten. Dergelijke systemen zijn makkelijk te saboteren en hun signalen verdwijnen vaak uit de ether. Ook zijn ze duur.

Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie in opdracht van minister Donner (Justitie, CDA). Het onderzoek is verricht op aandringen van de Tweede Kamer na een aantal geruchtmakende ontsnappingen van tbs'ers tijdens hun verlof. De Tweede Kamer wilde dergelijke vormen van elektronisch toezicht op grote schaal invoeren.

De volgsystemen die op de markt zijn, zijn makkelijk te saboteren, bijvoorbeeld door er aluminiumfolie omheen te wikkelen. Daarnaast werken de signalen niet in “de schaduw van grote gebouwen“, in tunnels, bossen en in de omgeving van vliegvelden. Ook in treinen, trams en metro's vallen de signalen uit.

De systemen signaleren sabotage wel, maar als het gsm-contact is uitgevallen, ontvangt de meldkamer geen signaal. Ook is de batterijcapaciteit van de systemen ontoereikend. Als een tbs'er op verlof actief gevolgd wordt, bedraagt de levensduur slechts een paar uur, zo blijkt uit het onderzoek.

Bovendien zijn de kosten van een permanent volgsysteem hoog. In het Verenigd Koninkrijk lopen de kosten van het permanent volgen van een gevangene op tot 300 euro per dag.

Minister Donner heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten dergelijke systemen voorlopig niet in te voeren.