Burgemeester van Delfzijl stapt op na breuk college

Burgemeester M. Appel-de Waart (PvdA) van Delfzijl legt haar functie neer. Dit heeft ze gisteren bekendgemaakt in het Provinciehuis van Groningen.

Maandagavond verklaarde ze niet verder te willen met haar drie wethouders (PvdA, CDA en VVD). Die verweten haar vorige week dat ze informatie had achtergehouden over het vertrek van de gemeentesecretaris en ontnamen haar tijdens haar vakantie de portefeuille personeel en organisatie.

De coalitiepartijen zegden het vertrouwen in Appel niet op, maar bleven wel hun drie wethouders steunen. Dit maakten ze gisteren bekend aan de Groningse commissaris der Koningin Alders. De fractievoorzitters wilden niet dat Appel de portefeuille personeelszaken terugkrijgt. Daarop besloot de burgemeester op te stappen. “Ik kan niet functioneren in een college waarin ik geen vertrouwen heb.“

Appel zei zeer teleurgesteld te zijn. Voor Radio Noord verklaarde ze dat de coalitiepartijen “de kool en de geit hebben willen sparen“. Met commissaris der koningin Alders constateerde ze dat de verhoudingen tussen de wethouders en haarzelf verstoord zijn. Volgens Alders worden er “grote kwaliteiten“ gevraagd van een burgemeester in Delfzijl. Appel is de tweede burgemeester in drie jaar die vertrekt uit deze gemeente.

Maandagavond legde Appel een zeven kantjes tellende verklaring af in het gemeentehuis van Delfzijl. Ze ontkende daarin dat ze informatie had achtergehouden over het vertrek van de gemeentesecretaris en een vertrekregeling met de loco-secretaris. Appel noemde de handelwijze van de wethouders “onbetamelijk“. “Ze hebben me als een baksteen laten vallen.“ Appel onderstreepte dat ze de wethouders meermalen op de hoogte heeft gebracht van het aanstaande vertrek van de gemeentesecretaris. Alle drie de wethouders zouden het met haar eens zijn geweest dat hij niet goed functioneerde. “Ze hebben me juist gesteund in het proces dat leidde tot zijn vertrek.“

De oppositie is woedend over de gang van zaken en steunt Appel. Delfzijls Belang eist een extra raadsvergadering waarin alle partijen voor de ogen van de bevolking uitleg geven. Appel werd per 1 mei 2004 benoemd, nadat de bevolking haar via een referendum had gekozen.

    • Karin de Mik