Afgezwakte “diensten'

Het Europees Parlement lijkt morgen in te gaan stemmen met een afgezwakte versie van de omstreden dienstenrichtlijn, waardoor de grenzen minder open gaan dan de bedoeling was. De Europese Commissie is bereid het compromis grotendeels over te nemen.

De dienstenrichtlijn moet het makkelijker maken voor bedrijven in de Europese Unie om diensten te verlenen buiten het land waarin ze gevestigd zijn. Onderhandelaars van de twee grootste fracties in het Europees parlement, de christendemocraten en de sociaaldemocraten, kwamen al overeen het oorspronkelijk voorstel daartoe af te zwakken. Beide fracties lijken het compromis te steunen.

Tegenstanders van de richtlijn, waaronder de vakbonden, zijn bang dat het voorstel leidt tot “sociale dumping'. Het compromis houdt in dat lidstaten meer mogelijkheden krijgen om buitenlandse dienstverleners te weren. Landen kunnen eisen stellen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.

Als het Europees parlement morgen instemt met het compromis moeten de Commissie en de regeringen van de lidstaten daar een oordeel over geven.