Van der Hoeven wil schoolfusies beperken

Het aantal fusies in het beroeps- en hoger onderwijs moet worden geremd. Dat schrijven minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte van Onderwijs vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

De twee bewindslieden willen dat scholen die fusieplannen hebben, dit in de toekomst bij de overheid gaan melden. Aan de hand van een lijst met criteria wordt gekeken of scholen mogen fuseren. Voldoet de fusie niet aan de eisen dan kan die wettelijk worden tegen gehouden. Op dit moment kan de overheid nog niet ingrijpen. 'Mogelijk willen we deze bepaling opnemen in een nieuwe onderwijswet voor alle onderwijssectoren', zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

De twee bewindslieden zijn niet tegen fuseren, 'maar dan moet de menselijke maat niet in het geding komen', aldus de woordvoerder. 'Fusies moeten er niet voor zorgen dat scholen fabrieken worden. Leerlingen moeten zich geen nummer voelen.'

Van der Hoeven en Rutte volgen hiermee het advies van de Onderwijsraad op. Die schreef vorig jaar over de ongewenste effecten van fusies. 'We willen voorkomen dat leerlingen en ouders worden beperkt in hun keuzevrijheid', verklaart de zegsman.

In de jaren tachtig stimuleerde de overheid juist bestuurlijke schaalvergroting. Scholen kregen extra premies als ze fuseerden. In de periode 1999-2003 steeg het gemiddeld aantal leerlingen per instelling in het mbo nog van 6.600 naar 7.700. In het hbo steeg het aantal leerlingen gemiddeld van 5.000 naar 6.500. In het voortgezet onderwijs zit ruim de helft van de leerlingen op een school met meer dan duizend scholieren.