Suïcidale man onjuist uitgezet

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 'niet adequaat' gehandeld bij de overdracht van het medische dossier aan Spanje van asielzoeker Andrej Donorov. Dat concludeert de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) in een brief aan de Tweede Kamer, die gisteren openbaar is gemaakt.

Donorov, die uit de Oekraïne kwam, pleegde elf dagen na zijn uitzetting naar Spanje in 2003 zelfmoord. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft tot nu toe ontkend dat er fouten zijn gemaakt bij de overdracht van de medische gegevens van de man, die schizofreen en suïcidaal was. De fracties van PvdA en GroenLinks eisten opheldering.

Uit het rapport van de Inspectie blijkt dat het Europees medisch paspoort van de asielzoeker maar tot maart was bijgewerkt, terwijl hij in augustus werd uitgezet. Bovendien was de medische dienst van de IND niet op de hoogte van het moment van zijn uitzetting. Dat was volgens de IGZ wel nodig geweest omdat de ziekte van Donorov zo ernstig verliep dat een medische noodsituatie viel te verwachten. Ook is er geen contact geweest met de behandelend psychiater van Donorov. Hierdoor konden, aldus de IGZ, zijn medische gegevens ook niet 'gedegen' worden overgedragen aan Spanje.

De welgestelde Andrej Donorov ontvluchtte met zijn familie in september 2001 de Oekraïne omdat hij zou worden afgeperst door de lokale maffia. Het gezin kwam met een Spaans visum naar Nederland, waardoor de IND de Donorovs terugstuurde naar Spanje. In de twee jaar dat de familie in Nederland verbleef, kreeg Donorov ernstige depressieve klachten. Elf dagen na zijn uitzetting vond zijn vrouw hem in het toilet van hun hotelkamer in Madrid.