`Reductie CO kan goedkoper met kernenergie`

Den Haag, 14 febr. Het is technisch mogelijk in 2020 15 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Dat kost via energiebesparing 4,3 miljard euro per jaar. Wordt ook kernenergie ingezet en CO2 in de bodem opgeslagen, dan kost het 1,4 miljard per jaar, aldus Energieonderzoek Centrum Nederland en het Milieu- en Natuurplanbureau.

Pagina 3