Protest tegen wet blasfemie

Een aantal vooraanstaande vertegenwoordigers van de Britse kunstwereld is een campagne begonnen om een oude wet op godslastering af te schaffen. De wet beschermt in het bijzonder de Anglicaanse kerk.

De campagne is ingegeven door recente oproepen van islamitische zijde om de wet op de godslastering juist uit te breiden tot de islam naar aanleiding van de controverse over een reeks Deense spotprenten van de profeet Mohammed. Britse moslimorganisaties hopen de publicatie van zulke voor moslims grievende afbeeldingen in de toekomst wettelijk te verbieden. Komende zaterdag houden ze een demonstratie op Trafalgar Square om hun eis kracht bij te zetten.

'Het zou precies het verkeerde antwoord zijn om de wetten uit te breiden zodat ze ook andere godsdiensten dekken. Waar zou je anders stoppen?', aldus de schrijver Philip Pullman, een van de initiatiefnemers gisteren tegenover het dagblad The Times. Het juiste antwoord is volgens hem om de oude wet overboord te zetten, en de samenleving de kans te bieden alle godsdiensten in een open debat met elkaar te bespreken.

Ook de Anglicaanse kerk zelf acht de wet inmiddels slechts 'een dode letter', liet een woordvoerder van de kerk gisteren weten. Labour-parlementariër Frank Dobson brak al in 2001 een lans voor het afschaffen van de oude, zijns inziens verouderde wet op godslastering. Hij kreeg destijds geen meerderheid achter zich. De bisschop van Oxford, Richard Harries, verzette zich er openlijk tegen. Harries liet dit najaar echter doorschemeren dat hij kon leven met het schrappen van de wet, die in de huidge vorm dateert uit 1838.

Behalve door Pullman wordt de campagne geleid door Nicholas Hytner, directeur van het National Theatre. Hytner haalde zich eind 2003 de woede van velen op de hals door in zijn theater het omstreden Jerry Springer - The Opera te brengen - voor veel christenen een godslasterlijk werk.