Migrant geneigd te gaan stemmen

Bijna de helft van de stemgerechtigde allochtonen zal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart. Dat voorspelt onderzoeksbureau Motivaction. Vooral de PvdA zal van deze hoge opkomst gaan profiteren.

'Er heerst enorme onvrede over het huidige kabinetsbeleid,' stelt onderzoeksdirecteur Martijn Lampert. 'Een stem voor de PvdA is gedeeltelijk ook een stem tegen het huidige kabinet.'

Dat allochtone kiezers vooral stemmen op de PvdA, is niet nieuw. Maar vanwege de traditioneel lage opkomst, die de afgelopen tien jaar zelfs daalde tot een kwart, hadden de sociaal-democraten niet veel baat bij hun populariteit.

Daar gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verandering in komen, denkt Motivaction. Het vandaag gepresenteerde onderzoek Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders voorspelt een opkomst van 44 procent onder allochtone kiezers.

Motivaction hield diepte-interviews met achthonderd Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antiliaanse kiesgerechtigden uit de grote steden. Van hen zegt 46 procent 'zeker' te gaan stemmen, onder Turken is dat aantal het grootst: 52 procent. In totaal 28 procent twijfelt nog. Motivation gaat ervan uit dat niet iedereen die zegt zeker te gaan stemmen, ook echt naar het stembureau gaat.

Lampert constateert aan de hand van het onderzoek een 'zeer gering draagvlak voor de regeringspartijen.' 'Hoe harder de toon van het debat over bijvoorbeld integratie gevoerd wordt, des te beter het is voor de sociaal-democraten.'

Jean Tillie, politicoloog en onderzoeks-directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES), heeft gerede twijfels over de betekenis van dergelijke peilingen. 'Er is vaak een groot verschil tussen intentie en gedrag,' stelt Tillie, 'dat mensen zeggen te gaan stemmen, betekent nog niet dat ze ook echt gáán stemmen. Wij zien in ons eigen onderzoek onder allochtonen juist een dalende trend.' Die dalende trend is volgens Tillie te wijten aan de 'lage graad van zelforganisatie en maatschappelijk betrokkenheid.'

Uit het onderzoek van Motivaction kwam tevens naar voren dat een aparte migrantenpartij niet automatisch op veel steun kan rekenen. Slechts 15 procent zou zeker op zo'n partij stemmen.