Konikpaarden in natuurgebied

Konikpaarden in natuurgebied Oostvaardersplassen, 14 febr. Konikpaarden in het natuurgebied Oostvaardersplassen bij Lelystad. De Dierenbescherming spant een kort geding aan tegen Staatsbosbeheer en minister Veerman (Natuur) over het beheer van grote grazers in dit gebied. De Dierenbescherming wil dat de herten, runderen en paarden in de winter worden bijgevoerd. Staatsbosbeheer is daar niet toe bereid, omdat het beheer erop berust dat een deel van de dieren 's winters sterft. Er zou nu een evenwichtssituatie bestaan. De commissie-Gabor doet op dit moment onderzoek hiernaar. Het rapport laat voorlopig op zich wachten. Maar in de tussentijd wil de Dierenbescherming bijvoedering. Foto Evelyne Jacq Europa, Nederland, Lelystad, 10-02-2006 Oostvaardersplassen. Een internationale commissie gaat zich buigen over de problematiek omtrent beheer van heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Voormalig staatsecretaris van Natuurbeheer, Dzsingiz Gabor is de voorzitter van de commissie van 8 internationale leden die in juni haar advies aan minister Veerman van LNV zal aanbieden over de condities voor een stabiel ecosysteem met grote grazers. advies , adviseren ,beheer , beheren , beschermd , bezoeken , commissie , dier , dieren , dierenbescherming , economie , edelherten , gebied , heckrunderen , herten, kudde , landbouw natuur en voedselkwaliteit , landschap , leden , lelystad , milieu , natuurbescherming , natuurgebied , onderzoek , onderzoeken , oordeel , oostvaarder , oostvaarder , oostvaardersplassen, problematiek , rapport , rapportage , rapporteren , reservaat , runderen , toerisme, wilde ganzen, trekvogels, vogelgriep.. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne