'Kernenergie onmisbaar'

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta Nuts is blij dat staatssecretaris Van Geel meer aandacht voor kernenergie wil. 'We waren ons al een beetje aan het voorbereiden.'

David Luteijn FOTO: Dijkstra Dijkstra

De kerncentrale bij Borssele, de enige in Nederland, wordt geëxploiteerd door EPZ. Dat bedrijf is voor de helft eigendom van Essent en voor de andere helft van Delta Nuts. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta Nuts liet gisteren in reactie op uitlatingen van staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) weten dat het serieuze belangstelling heeft om een nieuwe kerncentrale te bouwen. 'Het is verstandig om de optie kernenergie open te houden', zegt David Luteijn, algemeen directeur van Delta Nuts en voormalig VVD-senator.

Vanwaar uw belangstelling?

'Ons staat een evenwichtige energievoorziening voor ogen. Daarom bouwen we nu aan een centrale voor fossiele energie, de Sloecentrale. Ook investeren wij in duurzame energie, vooral zonne-energie. Samen met Essent hebben wij een fonds in het leven geroepen van vijftig miljoen euro voor projecten op het gebied van duurzame energie. En wij willen ook kernenergie.'

U ziet kernenergie als een van de mogelijkheden?

'Het is niet of-of, maar en-en.'

Wilt u twee kerncentrales laten draaien of moet een nieuwe de huidige vervangen?

'Tussen de planvorming en het in bedrijf nemen van een kerncentrale ligt soms vijftien jaar. Dan zitten we al in de fase, waarin de huidige centrale wellicht dicht gaat. We hebben al wel een plan van aanpak. We waren ons al een beetje aan het voorbereiden. Daarom konden we ook zo snel reageren op de uitspraken van de staatssecretaris.'

Er wordt vaak gezegd dat investeren in een kerncentrale te duur is.

'Tweederde van de kosten van kernenergie zit in investeringen en eenderde in de grondstof die goedkoop is. Bij gewone centrales is dat andersom. Maar de rekensom wordt anders, nu de olie- en gasprijzen stijgen en dat naar verwachting blijven doen. Daardoor wordt een kerncentrale minder duur vergeleken met andere centrales.'

Kunt u de investering betalen?

'Ik denk dat je zoiets altijd met partners moet doen.'

Heeft u die partners al?

'Ik denk dat die partners er zijn. Ook in het buitenland, waar men meer ervaring heeft met kernenergie.'

Waar haalt u het uranium vandaan?

'Dat is een andere reden om aan kernenergie te denken. We halen uranium uit landen als Canada en Australië. Dat zijn stabielere regio's dan die waar olie en gas vandaan komen. Je spreidt dus de risico's. Bovendien is er voldoende uranium voor de komende vijfhonderd jaar.'

Is er voldoende draagvlak in Zeeland voor kernenergie, zoals Van Geel stelt?

'In Zeeland is er gemiddeld meer draagvlak voor dan elders in Nederland. Dat komt omdat er al een kerncentrale staat waar veel mensen uit Zeeland werken. Men is eraan gewend. Op korte afstand staat bovendien de kerncentrale van Doel in België. Men heeft er weinig problemen mee. Een ander voordeel is dat het opslaggebouw van nucleair afval naast de kerncentrale ligt. Je hoeft het dus niet te transporteren.'

Is kernenergie veilig?

'Ik geloof dat zelfs de felste tegenstanders op dit moment erkennen dat kernenergie veilig is. Een ongeval zoals in Tsjernobyl is onmogelijk geworden. En wat terroristische aanslagen betreft: ook de huidige centrale zou een neerstortend vliegtuig kunnen weerstaan.'

Hoe groot schat u de kans dat de politiek zal instemmen met meer kernenergie?

'Er ligt een nieuwe wet die de bouw in principe mogelijk maakt. De vraag is alleen welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Maar ik heb de indruk dat de maatschappij wel inziet dat kernenergie onmisbaar is om de energie voor de toekomst veilig te stellen.'

De vraag is dan nog wel of je stroom uit kernenergie niet moet importeren in plaats van zelf centrales bouwen.

'Ik denk dat steeds meer mensen het hypocriet vinden om wel te zeggen dat kernenergie onmisbaar is, maar niet zelf centrales te willen bouwen. Daarmee zou je afhankelijk worden van Frankrijk, Duitsland en België. Wij vinden dat je daar zelf betrokken bij moet zijn.'

    • Arjen Schreuder