Kernenergie drukt kosten reductie C02

Met inzet van kernenergie en met opslag van CO2 in de bodem worden de kosten van reductie van broeikasgassen 2,9 miljard euro lager. Reductie tot 15 procent onder het niveau van 1990 is technisch mogelijk.

Dat concluderen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een gezamenlijke studie naar energie en emissies inde periode 2010-2020. Het rapport, Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020 geheten, is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) liep afgelopen zondag op televisie op de resultaten van het rapport vooruit. Hij zei toen dat wat hem betreft de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland voor de hand ligt.

Volgens het rapport zijn energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag de belangrijkste maatregelen om de reductie te halen. Deze maatregelen zijn relatief goedkoop, aldus de onderzoekers. Als alle drie de maatregelen worden ingezet, kost de CO2-reductie met 15 procent jaarlijks 1,4 miljard euro. Als kernenergie en CO2-opslag niet worden ingezet, komt daar nog eens 2,9 miljard euro per jaar bij. De grootste reducties zijn volgens het rapport te halen in de energiesector en in de industrie.

ECN en MNP hebben ook de besparingsnota's van zowel minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) doorgerekend als van de PvdA. Daaruit blijkt dat beide rapporten niet verder komen dan een besparing op energie met 1,4 procent per jaar. Dat is minder dan minister Brinkhorst zich ten doel had gesteld, namelijk 1,5 procent, en ook minder dan waartoe de Tweede Kamer vorig jaar heeft opgeroepen, namelijk 2 procent.

Volgens het rapport zijn er wel voldoende mogelijkheden om een energiebesparing van jaarlijks 2 procent te halen. Van extra energiebesparing als gevolg van hogere olieprijzen verwachten de onderzoekers niet zo veel. 'Meer energiebesparing bij eindgebruikers wordt deels gecompenseerd door minder warmtekrachtkoppeling en meer kolencentrales', aldus het rapport.

In het rapport wordt uitgegaan van de bouw van een kerncentrale met een vermogen van 1600 MWe, driemaal zo groot als die in de gemeente Borsele.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Kernenergie drukt kosten reductie CO2 (14 februari, pagina 3) staat dat ECN en MNP in hun rapport uitgaan van een kerncentrale van 1600 MW . Dit is onjuist. Het rapport gaat uit van een opgesteld nucleair vermogen van 1600 MW . Dit kan ook worden opgewekt door meer dan één kerncentrale.