'I love you' is gauw gezegd

Amerikanen zeggen tegen partners en familieleden vaker 'ik hou van je' dan andere volken. Amerikaanse burgers van West- en Zuideuropese afkomst strooien het gulst met hun liefdesbetuigingen; mensen met Aziatische en Oost-Europese wortels zijn er het zuinigst mee. Vrouwen hechten meer aan deze verklaringen dan mannen en over het algemeen krijgen ouderen ze moeilijker over hun lippen dan jongeren.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de uiting van emoties bij een internationaal gezelschap van studenten. Sociologen Richard Wilkins en Elisabeth Gareis publiceerden de resultaten in het jongste nummer van de International Journal of Intercultural Relations.

De steekproef van 77 personen bestond voor twee derde uit Amerikanen van verschillende etnische achtergrond en voor een derde uit een gemengde groep buitenlanders. Hun werd gevraagd hoe vaak en tegen wie ze 'ik hou van je' zeggen. 'Geliefden' komen het best aan hun trekken. Ruim 62 procent van de ondervraagden uit het liefdeswoord 'regelmatig' in romantische verhoudingen. Daarna komen 'echtelieden'; 45 procent zegt het 'af en toe' uit te spreken tegen man of vrouw.

Binnen relaties bekennen vrouwen vaker hun liefde dan mannen. Van de Amerikanen zegt 68 procent regelmatig 'ik hou van je'; van de niet-Amerikanen en eerste generatie migranten 42 procent.

Verreweg de meeste Amerikanen horen regelmatig van hun ouders dat ze geliefd zijn. Ouders van niet-Amerikanen uiten de liefde voor hun kinderen slechts af en toe in woorden.

Een Griek en een Syriër associeerden het zinnetje 'ik hou van je' met een huwelijksaanzoek en een vrouw uit Jamaïca zei: 'Ik kan die woorden niet zo vrijelijk uiten als veel mensen hier. Liefde is een heel sterk woord. Ik moet het echt menen en ga het niet zeggen omdat iemand dat van me verwacht.'

Een Koreaanse associeert liefdesverklaringen met de kortstondige hartstocht van de jeugd, een Hongaarse met gebrek aan zelfbeheersing en zwakheid. Enkele Chinese vrouwen zeggen dat ouders alleen non-verbaal uiting geven aan hun genegenheid. Het omgekeerde geldt voor Latijns-Amerikanen. Een Cubaans-Amerikaanse: 'Bij ons loopt men met zijn gevoelens te koop. Mijn familieleden zeggen voortdurend dat ze van me houden.'

Degenen voor wie Engels niet de eerste taal is, zeggen dat het hun veel minder moeite kost 'I love you' uit te spreken dan woorden van gelijke strekking in hun moedertaal. Een Hongaarse: 'I love you zeggen betekent niets voor me, maar in het Hongaars zou ik dit niet over mijn lippen krijgen.'