Groei economie trekt stevig aan

De groei van de Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar flink versneld. Ten opzichte van het derde kwartaal nam het volume van de economie met 1 procent toe. Tegenover het vierde kwartaal van 2004 bedroeg de groei 1,6 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. De economische groei over heel 2005 bedroeg 0,9 procent. Na een slecht begin van het jaar volgde een versnelling.

In Duitsland is de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar juist gestagneerd, zo werd vanmorgen bekend. De Europese Commissie meldde dat de groei in de hele eurozone van kwartaal op kwartaal slechts 0,3 procent bedroeg. Dat maakte van Nederland een van de best presterende landen van het eurogebied.

Het goede vierde kwartaal in Nederland is volgens het CBS te danken aan aantrekkende consumptieve bestedingen en een stijgend exportoverschot. Het aantal banen kwam 0,2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat er op jaarbasis banengroei plaatsvond. Vooral uitzendwerk zorgde voor meer werkgelegenheid.

Met name de consumptieve bestedingen droegen, na een langdurige stagnatie, bij aan de opleving in 2005. Na een aanvankelijke daling trokken deze bestedingen in de tweede helft van het jaar sterk aan. De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen, zoals auto's en computers, namen in het vierde kwartaal toe met ruim 5 procent op jaarbasis.

Ook de overheidsconsumptie trok aan. De voorbereiding van de stelselwijzigingen in de zorg en sociale zekerheid zorgde in de tweede helft van vorig jaar voor meer bestedingen door de overheid. Het kabinet gaat voor 2006 uit van een economische groei van 2,5 procent, op basis van prognoses van het Centraal Planbureau. Daarmee zou dit jaar het gunstigste worden sinds 2000.

groei: pagina 13